O nama

Historijat firme

1950. - Formirano državno preduzeće IGMAN za proizvodnju municije
1965. - Formiran posebni pogon za proizvodnju preciznih dijelova na presama u sastavu IGMAN-a
1988. - Izdvajanje iz TDK pogona sa presama u samostalnu kompaniju UNIS ŠTANCOVANI DIJELOVI
1996. - Registrovano preduzeće UNIS Štancovani dijelovi d.o.o.
29.9.2003. - Registrovano preduzeće Štancovani dijelovi d.d. Konjic


Prostor i mehanizacija

Firma raspolaže sa sljedeći prostorima:
Površina proizvodne hale i lakirnice: 10.000 m²
Površina administrativnih prostora: 500 m²
Površina saobraćajnica: 500 m²
Ostale slobodne površine: 500 m²

Redni br.

Naziv mašine

Broj mašina

Broj hodova u minuti

Dimenzije radnog stola u mm

Visina hoda mm

1.

Presa EPU 63 t

3

50

750 x 750

10 - 110

2.

Presa ekscentar 125 t

2

50

900 x 630

10 - 120

3.

Presa ekscentar PEE 250 t

1

50

1250 x 800

40 - 160

4.

Presa hidraulična. 400 t

1

25

2500 x 1600

400

5.

Presa hidraulična HVO 2-160 t

1

25

1000 x 1000

630

6.

Presa eksc. PEV 40 t

1

50

520 x 530

10 - 100

7.

Presa PEEV 100 t

1

50

930 x 720

10 - 130

8.

Presa GD – 1A 100 t

1

45

550 x 470

9.

Presa GBO 100 t

1

45

420 x 500

10.

Presa PEV 10 t

1

50

310 x 390

10 - 40

11.

Presa PEV 4 t

4

50 - 140

260 x 310

10 - 40

12.

Presa CHAPUIS 2 x 40 t

1

55 - 100

320 x 750

13.

Presa CHAPUIS 2 x 20 t

2

55

750 x 370

14.

Presa PBO – A 32 t

1

60

360 x 360

10 - 47

15.

Presa GD 1 B 50 t

1

45

420 x 420

16.

Hidraulične makaze

1

Rezanje do 4 mm

17.

Presa HAPA  hidr. 50 t

1

Savijanje do 3 mm

18.

Uređaj za elektro-otporno tačkasto zavarivanje

3

23 kWMašine

Proizvodna oprema – pogon presa: Hidraulične prese 400t i HVO2-160t


Proizvodna oprema – pogon presa: Ekscentar presa 250t


Proizvodna oprema – ostala oprema:Uređaji za elektro-otporno tačkasto zavarivanje i hidraulične makaze


Pogon termičke obrade: Peć za termičku obradu BBC - Belgija; Moguće operacije kaljenja, cementacije, karbonitriranja i žarenja.


Pogon lakirnice: Lakirnica SOP Krško - Elektrostatičko lakiranje sa prethodnim odmašćivanjem i fosfatiranjem; Pečenje laka na temperaturi 180 °C